Kiểm tra và rà soát Hợp đồng

Kiểm tra và rà soát Hợp đồng

TPLEGAL Luật sư Nhiên l Luật sư Lê Tự Nhiên Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM I Hãng Luật Tiên Phong Sài Gòn l TPLEGAL l Công ty Luật, Luật sư Quận 7 Công ty Luật Tiên Phong Công ty Luật Tiên Phong Sài Gòn Cong ty Luat Quan 7, Luat su Quan 7, Tien Phong Law Firm

Hãng Luật Tiên Phong Luật sư Nhiên l Luật sư Lê Tự Nhiên Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM I Hãng Luật Tiên Phong Sài Gòn l TPLEGAL l Công ty Luật, Luật sư Quận 7 Công ty Luật Tiên Phong Công ty Luật Tiên Phong Sài Gòn Cong ty Luat Quan 7, Luat su Quan 7, Tien Phong Law Firm

TPLEGAL Luật sư Nhiên l Luật sư Lê Tự Nhiên Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM I Hãng Luật Tiên Phong Sài Gòn l TPLEGAL l Công ty Luật, Luật sư Quận 7 Công ty Luật Tiên Phong Công ty Luật Tiên Phong Sài Gòn Cong ty Luat Quan 7, Luat su Quan 7, Tien Phong Law Firm
TPLEGAL Luật sư Nhiên l Luật sư Lê Tự Nhiên Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM Công ty Luật, Văn phòng Luật sư, Luật sư uy tín tại TP. HCM I Hãng Luật Tiên Phong Sài Gòn l TPLEGAL l Công ty Luật Quận 7, Luật sư Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Công ty Luật Tiên Phong Công ty Luật Tiên Phong Sài Gòn Cong ty Luat Quan 7, Luat su Quan 7, Tien Phong Law Firm
TPLEGAL
Kiểm tra và rà soát Hợp đồng

Trong những năm gần đây, việc phát sinh tranh chấp từ các thương vụ mua bán doanh nghiệp, thanh lý và các hình thức hợp đồng thương mại khác ngày càng trở nên phổ biến. Việc giải quyết các tranh chấp này có thể bị kéo dài, không chắc chắn và tốn nhiều chi phí.

TPLegal có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc xử lý hậu quả của việc soạn thảo hợp đồng không chính xác. Việc tham gia sớm vào quy trình giúp chúng tôi có thể tập trung vào các phương pháp mà qua đó rủi ro có thể được giảm thiểu và khống chế trong hợp đồng chính thức. TPLegal sẽ rà soát các nội dung liên quan đến kế toán và tài chính của hợp đồng mua bán nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau:

- Tranh luận về báo cáo tài chính sơ bộ và quy trình ra quyết định.

- Kiểm tra điều kiện có hiệu lực của hợp đồng (chủ thể, ngành nghề, vốn, thẩm quyền ký, điều kiện giao dịch...)

- Kiểm tra, bổ sung điều khoản cơ bản của hợp đồng (tên, nội dung..)

- Kiểm tra, bổ sung điều khoản bảo vệ cho bên được tư vấn

- Phân tích rủi ro và điều khoản loại trừ rủi ro.

-Căn cứ lập báo cáo tài chính sơ bộ (completion accounts)

- Cơ chế điều chỉnh giá

- Các điều khoản về đảm bảo và bồi thường


344 Lượt xem
Bài viết khác
TPLEGAL
0917 567 867 Hotline: 0917 567 867
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
0917 567 867 0917 567 867 0917 567 867

Chat với luật sư LTN

Đăng ký nhận tin Đăng ký nhận tin
Để lại email của bạn để nhận thông tin từ chúng tôi
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường