Luật sư Nguyễn Văn Đức

Luật sư Nguyễn Văn Đức
Ngày đăng: 25/10/2021 08:53 PM

  TIỂU SỬ

  Luật sư Nguyễn Văn Đức tham gia TPLegal với tư cách là cố vấn, Luật sư Đức là luật sư cao cấp tại một tổ chức hàng đầu Việt Nam, chuyên về lĩnh vực pháp luật công ty, thương mại, cấp phép với nhiều vấn đề khác nhau bao gồm quản lý tuân thủ pháp luật đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

  Tham gia TPLegal với tư cách là Luật sư cố vấn cấp cao, Luật sư Đức tiếp tục phát triển chuyên môn của mình thực hiện tư vấn trên các lĩnh vực như pháp luật công ty, các dự án thương mại và xuất nhập khẩu.

  HỌC VẤN

  • Cử nhân Luật - Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Chứng chỉ Đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.
  • Thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
  • Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. Hồ Chí Minh (TRACENT).
  • Phó Phòng pháp chế VCCI - Chi nhánh Hồ Chí Minh.
  Zalo
  Hotline
  0946 34 2345