Những điểm cần lưu ý về việc mua trái phiếu doanh nghiệp

Những điểm cần lưu ý về việc mua trái phiếu doanh nghiệp
Ngày đăng: 09/01/2023 04:25 PM

  NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ VIỆC MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP 

  Trong những năm gần đầy làn sóng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thay vì gửi tiết kiệm ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, cho nên để phù hợp với tình hình thị trường, khung pháp lý về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cũng được đổi mới và hoàn thiện để phù hợp và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.


  Theo đó, quy định mới về phát hành TPDN đã tăng tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu, cũng như bảo vệ nhà đầu tư mua TPDN có sự thay đổi, cụ thể như sau:

  Một là, phân định rõ nhà đầu tư mua TPDN phát hành riêng lẻ và TPDN phát hành ra công chúng.

  Đối với TPDN phát hành riêng lẻ, nhà đầu tư sau mới được mua và giao dịch:

  1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền: nhà đầu tư mua và giao dịch trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
  2. Đối với trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền: nhà đầu tư mua và giao dịch trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư chiến lược.

  Đối với TPDN phát hành ra công chúng được chào bán rộng rãi cho mọi loại hình nhà đầu tư và được UBCKNN cấp phép chào bán

  Việc phân định như vậy nhằm bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ, vì nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ chỉ được phép mua TPDN chào bán ra công chúng, không được phép mua TPDN phát hành riêng lẻ.

  Hai là, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khi mua TPDN riêng lẻ.

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 NĐ 153/2020/NĐ-CP: “Trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu

  a) Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

  b) Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

  c) Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị quy định của pháp luật liên quan.
  Lưu ý: khi mua TPDN của doanh nghiệp là công ty thành viên, công ty con, công ty có liên quan của các Tập đoàn/Tổng công ty lớn, nhà đầu tư phải tìm hiểu đầy đủ thông tin về các bên có liên quan và mô hình tổ chức của doanh nghiệp phát hành trong Tập đoàn/Tổng công ty; cần nắm rõ về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nợ của chính doanh nghiệp phát hành trái phiếu; không mua trái phiếu chỉ vì danh tiếng, uy tín của Tập đoàn/Tổng công ty.

  Ba là, mở rộng phạm vi nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

  Theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán năm 2019 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Cụ thể:

  1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;
  2. Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
  3. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
  4. Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng;
  5. Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng.

  Bốn là, quy định rõ tổ chức có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và trách nhiệm của các tổ chức xác định tư cách nhà đầu tư.

  Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và các tài liệu sử dụng để xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

  Năm là, quy định rõ về các hành vi và chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến lựa chọn và cung cấp dịch vụ về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

  Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với: Lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng đối tượng theo quy định pháp luật; không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán, phát hành riêng lẻ theo quy định của pháp luật. (khoản 3 Điều 8 NĐ 156/2020/NĐ-CP).

   

  Với mong muốn bảo vệ được tối đa quyền lợi của bạn, đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm luôn cam kết sẵn sàng mang đến cho bạn sự thấu hiểu và yêu tâm khi được tư vấn và hướng dẫn tại TPLegal. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ được những khó khăn, đấu tranh cho quyền lợi chính đáng và luôn luôn tôn trọng quyết định của bạn. 

  Liên hệ với chúng tôi, theo những cách dưới đây để vấn đề của bạn nhanh chóng có hướng giải quyết: 

  Đặt lịch hẹn: 028.35.35.18.58 hoặc qua website www.tplegal.vn

  Gặp trực tiếp Luật sư: 0946 342 345 

  Zalo
  Hotline
  0946 34 2345