Trọng tài viên, Luật sư Lê Tự Nhiên

Trọng tài viên, Luật sư Lê Tự Nhiên
Ngày đăng: 30/11/2021 08:41 PM
  Trọng tài viên, Luật sư Lê Tự Nhiên
  Trọng tài viên, Luật sư Lê Tự Nhiên

   

  TIỂU SỬ

  Trọng tài viên, Luật sư Lê Tự Nhiên là luật sư sáng lập và điều hành của TP Legal. Trước khi thành lập và điều hành TP Legal, Luật sư Nhiên có hơn 10 năm kinh nghiệm đảm nhiệm tư vấn pháp lý thường xuyên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tư vấn tái cấu trúc khoản vay cho Doanh nghiệp, xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến các Tổ chức tín dụng.

  Luật sư Nhiên hiện nay đang thực hiện và tư vấn thường xuyên các lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng, Hợp đồng, Bất động sản, Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Hôn nhân và gia đình, Thừa kế và Tranh tụng tại Tòa án.

  Luật sư Lê Tự Nhiên là Trọng tài viên thuộc Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT) và Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC). 

  HỌC VẤN

  • Cử nhân Luật Thương mại - Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Chứng chỉ Đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

  • Thành viên của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

  • Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT).

  • Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC).

  • Thành viên Hội Luật gia Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

  LIÊN HỆ

  Mobile: 0912 329 324

  NhienLT@tplegal.vn

  Zalo
  Hotline
  0912 329 324