Bài viết

Bài viết

Thông báo Về việc thay đổi logo, hệ thống nhận diện thương hiệu và trụ sở

Thông báo Về việc thay đổi logo, hệ thống nhận diện thương hiệu và trụ sở

Ký hợp đồng bằng "USD" nhưng xuất hóa đơn bằng Việt Nam đồng có được không?

Ký hợp đồng bằng "USD" nhưng xuất hóa đơn bằng Việt Nam đồng có được không?

Cha mẹ có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn cho con không?

Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình,

Xử lý khi bên mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Luật thương mại

Bên bị vi phạm nghĩa vụ thanh toán được quyền yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng, nghĩa là phải thanh toán đầy đủ tiền theo quy định của Hợp đồng.Bên bán có thể gia hạn thêm một thời gian hợp lý để bên mua khắc phục vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Thời gian ngắn hay dài phụ thuộc vào hai bên thỏa thuận.
Zalo
Hotline
0946 34 2345