Trọng tài

Trọng tài

Trọng tài

Trọng tài viên, Luật sư Lê Tự Nhiên

Luật sư Lê Tự Nhiên là Trọng tài viên thuộc Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT). Trọng tài viên, Luật sư Lê Tự Nhiên hiện nay đang thực hiện và tư vấn thường xuyên các lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng, Hợp đồng, Bất động sản, Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Hôn nhân và gia đình, Thừa kế và Tranh tụng tại Tòa án.

Trọng tài Thương mại: Thêm một lựa chọn cho các bên tranh chấp

Thông thường, khi bất đồng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng để giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác, các bên cùng có lợi. Nhưng khi bất đồng không thể giải quyết bằng thương lượng, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Và khi mâu thuẫn không thể dung hòa là lúc các bên bước sang tranh chấp.

Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (TRACENT)

Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Hochiminh City Comercial Arbitration Centre – TRACENT) thành lập theo Giấy phép số 2404/GP-UB ngày 08/10/1997, Quyết định số 2107/QĐ-UB ngày 04/06/2003 của UBND TP. Hồ Chí Minh, Quyết định phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 19/06/2012 của Bộ Tư pháp, Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 30/05/2019.
Zalo
Hotline
0946 34 2345