Trọng tài

Trọng tài

Trọng tài

Trung tâm Trọng tài Thương mại TP. HCM

Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Hochiminh City Comercial Arbitration Centre – TRACENT) thành lập theo Giấy phép số 2404/GP-UB ngày 08/10/1997, Quyết định số 2107/QĐ-UB ngày 04/06/2003 của UBND TP. Hồ Chí Minh, Quyết định phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 19/06/2012 của Bộ Tư pháp, Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP/ĐKHĐ-TT ngày 30/05/2019.

Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam

Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) được thành lập theo Quyết định số 799/QĐ-BTP ngày 05/6/2017 của Bộ Tư pháp, Giấy phép số 17/BTP/GP ngày 05/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giấy đăng ký hoạt động số 14/TP/ĐKHĐ-TT do Sở Tư Pháp cấp ngày 30/6/2017

Quy tắc Tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Quy tắc Tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh
Zalo
Hotline
028 3535 1858